DETESK

DEKORAČNÍ A TECHNICKÉ SKLO

Přejít na navigaci (menu)

Úvodní stránka » Firma » Historie

Historie

17. září 1990

Ivan Kalousek - zakladatel firmy získává povolení podnikat. Až do poloviny roku 1992 pracoval sám, v dílně svého rodinného domku vyráběl z tvrdého boritokřemičitého skla drobnější dekorační předměty, mnoho jeho návrhů z tohoto období je nejen železnobrodskými skláři vyráběno dodnes.

  

Únor 1992

Narůstající objem výroby a představa o dalším směřování začínající firmy vyžadují pronájem větších výrobních ploch v Železném Brodě, pronajaté objekty byly v následujících létech postupně od původních majitelů odkoupeny.

  

Červen 1992

Do firmy nastupuje první zaměstnanec.

  

Únor 1997

Bouřlivý rozvoj vyžaduje razantní řešení. Pro realizaci tohoto záměru je zakoupen průmyslový objekt v Železném Brodě - Příkré ulici.

  

1998 - 2001

Postupně je prováděna rekonstrukce a zejména přístavba zakoupeného objektu, do nových dílen je postupně převáděna výroba z původních již nevyhovujících prostor.

  

Srpen 2004

Po ukončení rekonstrukce a dostavby výrobních hal a skladovací haly je přistoupeno k poslední etapě výstavby areálu DETESK - výstavbě administrativní budovy.

  

Březen 2004

Je založena společnost DETESK s.r.o. která odkupuje firmu od dosavadních majitelů, fyzických osob, přičemž podle ustanovení kupní smlouvy se logicky tento subjekt stává výhradním nástupcem původní firmy.

  
Březen 2005
Společnost Detesk se poprvé prezentuje na mezinárodním veletrhu, sortiment dárkových láhví a příslušenství vystavuje na jedné z největších evropských akcí toho druhu, veletrhu PROWEIN v německém Düsseldorfu. Tím byla zahájena účast Detesku na nejvýznamnějších světových akcích týkajících se obchodu s alkoholickými nápoji, laboratorními potřebami nebo osvětlením.
Společnost Detesk se poprvé prezentuje na mezinárodním veletrhu, sortiment dárkových láhví a příslušenství vystavuje na jedné
z největších evropských akcí toho druhu, veletrhu PROWEIN
v německém Düsseldorfu. Tím byla zahájena účast Detesku na nejvýznamnějších světových akcích týkajících se obchodu
s alkoholickými nápoji, laboratorními potřebami nebo osvětlením.
  

Listopad 2005

Po dokončení výstavby areálu DETESK realizací administrativní budovy jsou poslední zaměstnanci přestěhováni do nových prostor.

  

Červen 2007

Společnost DETESK s.r.o. zakoupila objekt na železnobrodském náměstí.

  

Červen 2008

Po částečné rekonstrukci budovy na železnobrodském náměstí je zde otevřena firemní prodejna.

  

Červenec 2010

V libereckém obchodním centru Plaza zřizuje společnost další reprezentační prodejnu.

  

16. ledna 2012

Mezi a.s. JABLONEX GROUP a společností DETESK s.r.o. byla podepsána smlouva podle které JABLONEX GROUP a.s. odprodal bývalou administrativní budovu včetně přilehlých pozemků
a parkoviště společnosti DETESK. Nový objekt bude postupně rekonstruován na výrobně skladovací přičemž menší část prostor bude využívána též k účelům reprezentačním.

  

19. 6. 2014

 

Na základě výsledku závěrečné kontrolní prohlídky byla úspěšně ukončena rekonstrukce a dostavba objektu čp.20 na Náměstí 3.května v Železném Brodě.

  

24. 7. 2014

V přízemí nově zrekonstruované budovy byla nově otevřena reprezentační prodejna společnosti.
  

18. 9. 2014
Budova čp. 20 na železnobrodském náměstí je kompletně zpřístupněna veřejnosti. V přízemí objektu je umístěna reprezentační prodejna společnosti DETESK, další prostory jsou vyhrazeny rozsáhlé sbírce uměleckého skla a železnobrodských figurek, vinotéce
a galerii.

  
10. 7. 2017Mezi společnostmi Detesk s.r.o. a Regionální stavební Liberec byla podepsána smlouva o dostavbě a rekonstrukci budovy bývalého podnikového ředitelství ŽBS v Železném Brodě na Poříčí. Jedná se
o do této doby největší stavební jednorázovou investici v rámci historie spol. DETESK.
  
5. 2. 2019Úspěšným kolaudačním řízením byly veškeré práce týkající se výstavby nového areálu spol. Detesk v Železném Brodě na Poříčí dokončeny.

Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit