DETESK

DEKORAČNÍ A TECHNICKÉ SKLO

Přejít na navigaci (menu)

Úvodní stránka » Virtuální muzeum » Autorské objekty

Autorské objekty

Černý Jan (1907 - 1978)

Akademický sochař, sklář. V létech 1924 - 1927 studoval na Státní odborné škole pro zpracování dřeva v Chrudimi. V rozmezí let 1927 - 1934 navštěvoval ateliéry prof.Mařatky a Štipla na Státní umělecko-průmyslové škole v Praze. Po ukončení studia pracoval převážně jako pedagog, v r.1946 odešel z rodné Vysočiny na sever Čech. Po krátkém působení na Státní umělecké škole v Jablonci n.N. přešel r.1947 na Státní sklářskou školu do Železného Brodu. Nejprve výtvarně vedl oddělení broušení skla, od r. 1954 do r. 1961 nově vzniklé oddělení tavené plastiky, do r. 1968 ještě přidružené oddělení bižuterie. V témže roce ze školy odchází, ale ve spolupráci se Skloexportem Liberec pokračuje v tvorbě skleněné plastiky i v dalších létech.

Skleněná plastika "SOVA" , model č. 150 - 142 vyvzorován pro družstvo MAJÁK Jablonec n.Nis. v r.1974. Sklo tavené ve formě, broušené, leštěné, dřevěný podstavec, signováno prof.Černý. Výška 15 cm.

 

 

 

 

 

Tavená plastika "TULIPÁN", sklovina jemně fialově kouřová, rozměr 31x8cm. Plastika byla vyrobena umělcem v jabloneckém družstvu MAJÁK v r.1970. Dílo je publikováno v monografii Jana Kapusty "JAN ČERNÝ, sochař a sklářský výtvarník" z r.1978.

 

 

 

 

 


Drahoňovský Josef (1877 - 1938)

Sochař, medailér, glyptik a sklářský výtvarník. Vystudoval šperkařskou školu v Turnově a po krátké praxi ve Vídni nastoupil na UPŠ Praha do ateliérů profesorů Suchardy a Kloučka. Od roku 1904 asistentem a o čtyři roky později profesorem pražské UMPRUM. Ve svém ateliéru vychoval mnoho významných sklářských výtvarníků.

Váza, fialové sklo, stěny fazetové, rytý motiv alegorie hudby, signováno J. Drahoňovský, výška 25 cm.

 

 

 

 


Exnar Jan

Významný sklářský výtvarník studoval na SUPŠS v Železném Brodě v létech 1966 - 1970, Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateĺiér profesora Libenského navštěvoval v období 1970 - 1976.

Návrh pro ústředí uměleckých řemesel ve Škrdlovicích z r. 1988, hutní sklo, výška 20 cm.

 

 

 

 


Havel Jaroslav

 

Broušená váza, slabě nažloutlé sklo, v medailonu hluboká rytina oblíbeného tématu matky s dítětem, signováno a datováno Orig. J. Havel 47, výška 25cm.

 

 

 

 

 


Hásek Alois (1906 - 1960)

Sochař, sklářský výtvarník. Po absolvování železnobrodské sklářské školy v roce 1924 a UMPRUM u prof. Drahoňovského, Mařatky a Štipla vedl v létech 1945 - 51 oddělení rytého skla na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Od roku 1951 zastával místo profesora oddělení rytého skla na sklářské škole v Železném Brodě. Rytiny prováděl nejen na křišťálu, ale také na sklech vrstvených a přejímaných.

Čirá modře přejímaná váza, odleptávaný motiv dívky s vinnou révou, signováno Hásek, výška 20 cm.

 

 

 

 

 


Hloušek Rudolf (1909 - 1992)

Po absolvování sklářské školy v Železném Brodě a krátké praxi založil r. 1930 jako jeden z prvních závod na umělecké zpracování skla broušením, pískováním, leptáním a rytím. Firma proslula vysokou kvalitou výrobků. Specialitou byly objekty s reliéfními figurálními motivy. Mimo to závod nabízel i figurální lisované sklo. Díky organizačním schopnostem a odborné kvalifikaci se Rudolf Hloušek stal předsedou okresní sklářské organizace.

Pohár, tělo,víko a podstava broušeny do fazet, leptaný a pískovaný motiv lipové ratolesti na víku, parašutistů s nápisem na poháru. Značeno Hloušek, výška 60 cm.

 

 

 

 

 

Váza, žluté sklo broušené do fazet a čoček, ryté věnování a motiv hradu s datací 10.VI.1941. Značeno Originál R. Hloušek, výška 34 cm.

 

 

 

 

 

Váza, kouřové sklo s leptaným motivem lodě a dívky na mořském břehu. Značeno Originál R. Hloušek Žel. Brod 1935, výška 24 cm.

 

 

 

 

 

Váza kouřová , hluboko odleptávaný motiv tří dívek. Značeno Originál GRAND PRIX Brusel, R. Hloušek Železný Brod.

 

 

 

 

 

Váza, žluté transparentní sklo, leptaný motiv dívky v mořských vlnách. Značeno Originál R. Hloušek Žel. Brod, výška 26 cm.

 

 

 

 

 

Broušený popelník, žluté sklo, originální etiketa Železný Brod, Hloušek, Czechoslovakia. Rozměr, výška 3 cm. Dar z rodiny podnikatele.

 

 

 

 

 

Tato váza zůstávala do závěru r.2009 v majetku rodiny podnikatele Rudfolfa Hlouška. Dílo je po všech stránkách mimořádné, velikostí, originalitou vzoru i opracováním. Odborníky ale poutá další pozoruhodnost, kterou je nevídaná barva. Okolo r.1938, původní etiketa Železný Brod, Hloušek, Czechoslovakia. Výška 37 cm.

 

 

 

 

 

 

Křišťálová váza s broušenými medailony, ryté motivy inspirované lidovými popěvky včetně částí textů. V ústředním medailonu rytina dívky s knihou a dvou chlapců muzikantů. Váza signována přijmením návrháře ( Neužil), příjmením rytce a datováním (Brožek 44), na dně pro firmu typické značení Originál R.Hloušek Žel.Brod 1944. Původní etiketa. František Brožek byl v uvedeném období nejlepším rytcem firmy R.Hlouška a patřil mezi úzký okruh špičkových rytců na železnobrodsku vůbec. Právě osoba rytce dodala dílu mimořádnou kvalitu. Získáno z rodiny podnikatele v r.2009, výška 20 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Broušená a pískovaná váza, žlutá sklovina, typická ukázka práce z dílen Rudolfa Hlouška. Okolo r. 1935 značeno Hloušek, výška 23 cm.

 

 

 

 

 

Broušená váza, alexandritové sklo, okolo r. 1940. Značeno R.Hloušek, výška 16 cm.

 

 

 

 

 


Jágr Miloslav (1927 - 1997)

Absolvent železnobrodské sklářské školy. Po ukončení Vysoké školy uměleckoprůmyslové proslul jako malíř a ilustrátor. Byl také scénografem a tvůrcem zejména kreslených filmů - po Adolfu Hoffmeistrovi převzal vedení ateliéru filmu a televizní grafiky na VŠUP. Mnoha tuzemských i mezinárodních ocenění získal především za ilustrační tvorbu pro děti. Krátkou dobu působil v Železném Brodě jako sklářský výtvarník.

Váza, v medailonu rytý motiv dětí. Monogramováno MJ, výška 17 cm.

 

 

 

 

 


Janků Miloslav (1916 - 1994)

Malíř, grafik, sklářský výtvarník a pedagog. U prof. Juny v železnobrodské sklářské škole studoval malbu, v období 1934 - 39 pokračoval ve studiu na UPŠ Praha v ateliéru prof. Kysely. Vedle významného díla malířského a grafického vynikl jako výtvarník v oblasti skla rytého, malovaného, tvarovaného hutně i nad kahanem. Od r. 1939 do r. 1951 byl profesorem železnobrodské sklářské školy.

Skleněná plastika FRETKA. Kouřové sklo. Výška 23 cm. Signováno M. Janků. Uvedeno na první straně obálky časopisu Keramika a sklo 2/2006.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná skleněná plastika psa, vyvzorovano pro Železnobrodské sklo. Okolo r. 1960. Výška 10 cm. 

Hutně tvarovaná skleněná plastika kočky, model č. 841014 vyvzorovaný pro Železnobrodské sklo. Okolo r. 1960, výška 20,5 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná skleněná plastika liška, model č. 814009, návrh pro Železnobrodské sklo vznikl okolo r. 1960. Výška 13cm.

 

 

 

Vázu "Mořský svět" vytvořil M. Janků za svého působení v železnobrodské sklářské škole v r. 1946. Sklo čiré, odleptávaný a lazurami zdobený motiv moře s plachetnicí a mořskými živočichy. Značeno SŠ 63/46, výška 20cm.

 

 

 

 

 


Ježek Pavel (1938 - 1999)

Sochař a sklář s dokonalým porozuměním pro vnější i vnitřní projevy sklářské hmoty. SUPŠS v Železném Brodě navštěvoval v období 1953 - 1957, po maturitě odchází plně zaujat materiálem do praxe. Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, ateliér St. Libenského absolvoval v r. 1967, v dalším roce nastoupil do železnobrodské sklářské školy jako profesor. V r. 1990 byl jmenován jejím ředitelem.

Skleněná hutně tvarovaná plastika, křišťál, topas. Druhá polovina 70.let. Signováno Pavel Ježek. Délka včetně oblouku 320 mm.

 

 

 

Hutně tvarovaná křišťálová váza s barevnými nálepy. Návrh pro škrdlovickou sklárnu z r. 1975. Výška 13 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná křišťálová váza s barevnými žebrovanými nálepy. Návrh pro škrdlovickou sklárnu z r. 1975. Výška 26 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná křišťálová váza se shlukem bublin ve hmotě a prstenci z barevného skla. Návrh ze Škrdlovic okolo r. 1975, výška 20 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaný křišťálový svícen, boky zdobené barevnými žebrovanými nálepy. Okolo r. 1975, výška 24 cm.

 

 

 

 

 

Kříšťálová váza, spodní část přejmuta hutně tvarovaným modrým sklem. Návrh vznikl ve škrdlovické huti r. 1976, výška 25 cm. Model byl vystaven na výstavě Magické sklo ve východočeském muzeu v Pardubicích na podzim r. 2009, na výstavě tvorby P.Ježka v Železném Brodě a v Liberci téhož roku.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná křišťálová váza opatřena barevnými nálepy, návrh pro škrdlovickou sklárnu z r. 1975, výška 13 cm. Model byl vystaven na výstavě tvorby P.Ježka v Liberci na podzim r. 2009.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaný svícen, návrh pro škrdlovickou sklárnu z poloviny sedmdesátých let minulého století. Výška 32,5 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná váza, Škrdlovice 1974, model č.7419 - 28. Výška 27,5 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná přejímaná váza, Škrdlovice, model 7508 - 28 z r.1975. Výška 17 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná křišťálová váza se shlukem bublin a barevnými prstenci. Návrh ze Škrdlovic kolem r. 1975, výška 25 cm.

 

 

 
Klinger Miloslav (1922 - 1999)

Významný sklářský výtvarník, železnobrodskou sklářskou školu navštěvoval v období 1938 – 1941, ateliér prof. Štipla na VŠUP Praha v létech 1942 – 1948. Jako umělecký návrhář pracoval úspěšně pro několik skláren, spolupracoval s předními sklářskými mistry. Jeho doménou byla hutní dobrušovaná plastika. Ve funkci uměleckého profesora působil i na železnobrodské střední uměleckoprůmyslové škole, v období 1963 – 1966 byl jejím ředitelem.

MATKA, sklo hutně tvarované, signováno M. Klinger, okolo r. 1958, výška 56 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaná váza z alexandritového skla. Návrh pro Železnobrodské sklo z období mezi r. 1960 - 70. Výška 26 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaný popelník, žluté sklo. Návrh pro Železnobrodské sklo z období okolo r 1965, výška 13 cm.

 

 

 


Lejsek Antonín (1914 - 1999)

Po absolvování sklářské školy a praxi v několika firmách zavedl r. 1938  v Držkově nedaleko Železného Brodu výrobu broušeného, pískovaného a uměleckého skla.

Váza s motivem milenců, alexandritové sklo, měkký plastický brus, na váze řezané motivy dívky a mladíka hrajícího na housle, signováno Lejsek, 40. léta 20. století, výška 27 cm.

 

 

 

 

 


Libenský Stanislav (1921 - 2002)

Jeden z nejvýznamnějších sklářských výtvarníků 20. století se narodil r. 1921 v Sezemicích. V létech 1937 - 1939 studoval na odborných sklářských školách v Boru u České Lípy a Železném Brodě, ateliér profesora Holečka na Uměleckoprůmyslové škola v Praze navštěvoval v období 1939 - 1944. V r. 1945 nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru profesora Kaplického, studium ukončil r. 1949. V létech 1949 - 1954 vyučoval na sklářské škole v Novém Boru a působil jako návrhář v Borském skle. Od r. 1954 do r. 1963 zastával funkci ředitele SUPŠS v Železném Brodě, poté nastupuje na místo vedoucího sklářského ateliéru na VŠUP v Praze. Během svého působení se nesmazatelně angažoval v mnoha oblastech uměleckého sklářství.

Často publikovaná čajová souprava z křišťálové sklovina Borokrystal, podle návrhu S. Libenského vyrobil n.p.Umělecké sklo v Novém Boru, závod 7, dílna J. Kreuze v r. 1949.(Publikováno: Jaroslav R. Vávra "Pět tisíc let sklářského díla", str. 135,  Antonín Langhamer "Legenda o českém skle", str. 164, katalog Uměleckého skla Nový Bor z r. 1952).

 

 

 

 


Linka Vladimír (1912 - 1976)

Sochař, rytec, glyptik, malíř, sklářský výtvarník a pedagog, všestranně nadaný umělec studoval rytí skla na železnobrodské sklářské škole v oddělení prof. Přenosila, UPŠ v Praze v ateliérech prof. Drahoňovského a Štipla. Jako pedagog působil v období 1941 – 1961 na šperkařské škole v Turnově, v období 1961 – 1976 byl profesorem střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.

Váza s pohádkovými motivy, sklo čiré, zvonovitý tvar, pohádkové výjevy v rozvilinách, signováno a datováno Linka 52, výška 14 cm.

 

 

 

 

 


Medek Božetěch (1909 - 2005)

Rytec, významný sklářský výtvarník . V období 1926 – 1929 navštěvoval oddělení rytého skla u profesora L. Přenosila na Státní odborné škole sklářsko-obchodní v Železném Brodě, v létech1929 – 1934 ateliér profesora Drahoňovského na pražské Státní uměleckoprůmyslové škole. Od roku 1938 působil na železnobrodské sklářské škole jako pedagog, mezi roky 1966 – 1970 jako její ředitel. Vynikl zejména jako autor poetických rytých motivů na brusem předtvarovaném čirém skle.

Kuželová váza na základně s nápisem LIBERECKÝ KRAJ, řezané motivy se vztahem k liberecku, monogram BM, okolo r. 1950, 27 cm.

 

 

 

 

 

Váza, žluté sklo, předlisované, rytím a leštěním dopracované čtyři alegorické postavy žen. Mimořádně kvalitní návrh byl vytvořen autorem na konci války pro firmu Hloušek. R.Hloušek si byl kvality vázy vědom a proto ji umístil do svého katalogu vydaného krátce po skončení války.Předlis vázy byl ale provázen problémy ,příliš silná sklovina působila praskání. Dochovaný kus je unikátem. Na dně značeno Hloušek, výška 24 cm.(Za doplnění informací děkujeme A.Langhamerovi).

 

 

 

 

 

 


Metelák Alois (1897 - 1980)

Architekt, sklářský výtvarník, r. 1913 nastoupil na UPŠ Praha. Postupně vystřídal ateliéry prof. Dítěte, Hofbauera, Kysely a Plečníka. Po ukončení studia r. 1921 krátce působil v Litomyšli a Mladé Boleslavi. V r. 1924 se stal prvním ředitelem Odborné sklářské školy v Železném Brodě, v r. 1948 musel školu opustit. Na mimořádném rozvoji sklářského institutu měl rozhodující podíl.

Váza hutně tvarovaná, řezané a leptané rostlinné motivy. Podle návrhu A. Meteláka brousil B. Novák, značeno BN 35, výška 30 cm.

 

 

 

 

 


Metelák Milan (1928 - 1993)

Významný sklářský výtvarník ale také nadaný malíř, starší syn Aloise Meteláka, prvního ředitele železnobrodské sklářské školy. V rámci silné rodinné tradice navštěvoval Milan Metelák tuto školu v období 1943 - 1947, v létech 1947 - 1952 pokračoval na VŠUP v Praze v areliéru prof. Štipla. Souběžně, a to od r. 1948 do r.1951 studoval též na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Svůj mimořádný umělecký cit uplatnil především v návrzích pro harrachovský závod Borského skla. Pozoruhodné je ale také jeho dílo malířské.

Poháry s kapkovitou dutinou v nožce, tyto nevšední, elegantní poháry jsou zastoupeny v sortimentu harrachovské sklárny bez přestání mnoho desítek let.

 

 

 

Hutně tvarovaný popelník z modře podjímaného skla ( Večerní modř), Borské sklo, závod Harrachov 1958. Výška 9 cm.

 

 

 


Pastrnková Jiřina (1908 - 1987)

Mimořádně talentovaná sklářská výtvarnice ukončila studium na železnobrodské Odborné sklářské škole r. 1930. V roce 1935 založila se svým manželem úspěšný Umělecký sklářský ateliér v Železném Brodě zaměřený na broušené, ryté, malované a leptané sklo, později i na skleněné figurky. V r. 1937 nastupuje k dalšímu studiu do ateliéru prof. Kysely na UMPRUM. Po r. 1948 působí jako výtvarnice n.p. Železnobrodské sklo.

HUDBA, skleněná broušená plastika, signováno a datováno Pastrnková 56, výška 21 cm. V originální kazetě.

 

 

 

 

 


Plátek Václav (1917 - 1994)

Známý sklářský výtvarník, glyptik a ilustrátor studoval UPŠ v Praze u prof. Kysely a Štipla. Po svém působení v Novém Boru, Železném Brodě a Desné se stal r. 1960 docentem na VŠUP v Praze kde pobýval do r. 1977.

Váza na podstavě, rytý motiv muže s lukem a dravým ptákem. Čtyřicátá léta, značeno VP, výška 265 mm.

 

 

 

 

 


Přenosil Ladislav (1893 - 1965)

Sochař, rytec skla, designér a pedagog. Po absolvování Odborné šperkařské školy v Turnově studoval sochařství v ateliérech prof. Drahoňovského a Suchardy na pražské UMPRUM. Na UPŠ ve Stuttgartu studoval u Wilhelma von Eiffa. Od r. 1922 do r. 1958 působil jako vedoucí oddělení rytého skla na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Svým moderním přístupem k výtvarnému i technickému pojetí rytiny významně formoval vývoj této klasické  sklářské techniky.

Váza, zvonovitá kupa na vysoké fazetové patce, řezaný motiv pastýře a koní. Označeno L. Přenosil 1926, výška 30 cm.

 

 

 

 

 

Váza, fazetový brus, v medailonu rytý dívčí akt s holubicí, signováno L. Přenosil, výška 19 cm.

 

 

 

 

 

Pohárek, rytina sv. Jiří bojujícího s drakem, signováno a datováno Přenosil 1945, výška 8 cm.

 

 

 

 

 


Sklářská škola Železný Brod

Sklářská škola v Železném Brodě byla založena jako první toho druhu v českých zemích r. 1920. Nadšená skupina mladých ambiciózních pedagogů pod vedením schopného ředitele Aloise Meteláka vydobyla institutu v krátké době mimořádný respekt. Od r. 1926 škola sídlí v architektonicky velmi zdařilé budově, jedné z železnobrodských dominant. Umělecká díla která se v meziválečném období ve sklářské škole zrodila byla značena pořadovým číslem a rokem jejich vzniku.

Váza s odleptávanými rostlinnými motivy, na spodní straně značeno 80/42 SŠ/ŽB, výška vázy 17 cm.

 

 

 

 

 

Mísa, sklo čiré, geometrický dekor zlatou lazurou, leptáním a šedou barvou. Na spodní straně rytá značka SŠŽB 13/35, průměr mísy 24 cm.

 

 

 

 

 


Špinar František

Dlouholetý sklářský mistr škrdlovické sklárny.

Hutně tvarovaná váza , Ústředí uměleckých řemesel sklárna Škrdlovice , model č.7609 z r.1976 .Výška 22 cm.

 

 

 

 

 

Hutně tvarovaný popelník , Ústředí uměleckých řemesel sklárna Škrdlovice , model č.7609 z r.1976 . Výška 8 cm.

 

 

 


Tockstein Jindřich (1914 - 1975)

Osobitý rytec skla, malíř a grafik, sklářská legenda. Navštěvoval železnobrodskou sklářskou školu, oddělení prof. Juny a Přenosila, rok bez viditelných následků strávil na UMPRUM v ateliéru prof. Drahoňovského. Ve čtyřicátých létech dospěl k nezaměnitelně osobitým kresbám a rytinám z vesnického prostředí, objevují se i náměty milenců, mateřství a rodiny. Jeho výsledky byly natolik nepřehlédnutelné že zastínily tvorbu ostatních autorů, jeho samotného ale neuspokojovaly. Chtěl se věnovat grafické tvorbě a proto nastoupil na pražskou Akademii, studoval u profesorů Silovského a Pukla. Po r. 1948 ale musel školu kvůli politickým názorům opustit. V polovině padesátých let přichází s technikou tzv.“stínové rytiny“. Návrhy tvořil až do r. 1974.

Váza čirá reliéfně tvarovaná s řezaným a leptaným motivem tančících dívek, značeno a datováno JT 37. Výška 31 cm.

 

 

 

 

 

Váza kuželová se svisle broušenými fazetami, rytina dívčího aktu zasazená do venkovské scenérie, značeno a datováno JT 44, výška 21 cm.

 

 

 

 

 

Váza kuželová s broušenými oblouky.V ústředním oblouku rytina dívčího aktu , ve spodním malém oblouku rytina oráče s koněm. Tématika rytin na této váze je naprosto shodná s tématikou použitou na váze předešlé , také provedení je stejně bravurní jak technicky tak proporčně.Výška 26 cm.

 

 

 

 

 

Mísa, řezaný motiv můzy, signováno a datováno J. Tockstein 50, průměr mísy 33 cm.

 

 

 

Váza, měkký plastický brus, řezaný motiv milenců. Označeno JT 50, výška vázy 24 cm.

 

 

 

 

 

Váza, řezaný reliéfní dekor s motivem milenců, signováno Tockstein, značeno SKLO - Vele, 40. léta, výška 27 cm.

 

 

 

 

 

Skleněná plastika s rytým znamením zvěrokruhu, pozdější tvorba podle návrhu J.Tosksteina. Značeno J.Tockstein L.Šulcová, výška 14 cm.

 

 

 

Skleněná plastika s rytým znamením zvěrokruhu, pozdější tvorba podle návrhu J. Tocksteina. Značeno J.Tock. Krieglerová 92, výška 12 cm.

 

 

 


Vele Jaroslav (1909 - 1973)

Svoje Železnobrodské závody pro rytí a broušení skla založil po absolvování sklářské školy v r. 1930. Schopnost majitele obklopit se nejen nejlepšími rytci a brusiči  ale také nejschopnějšími výtvarníky zaručovala nejvyšší kvalitu produkce a byla hlavní příčinou mimořádného rozvoje firmy. Začátkem 40. let zaměstnával J. Vele výtvarníka Jindřicha Tocksteina, pracoval pro něho M. Plátek a někteří Štiplovi žáci, příležitostně též jeho bratr Bohumil, blízký spolupracovník J. Drahoňovského.

Váza broušená do fazet, na fazetách střídavě rytiny dívčích aktů a rostlinných motivů. Označeno J. Vele 43, výška 23 cm.

 

 

 

 

 

Váza, broušené ovály, v medailonu rytina alegorie hudby. Signováno Vele, výška 21 cm.

 

 

 

 

 

Pohárek s leptaným dívčím aktem a rostlinnými motivy. Signováno J. Vele, výška 14 cm.

 

 

 

 

 

Pohár, brus s rytinou plynárny v Michli. Naprosto totožný pohár je v majetku Muzea hlavního města Prahy. Pohár v Praze je shora uzavřen víkem, které u tohoto poháru chybí. Naprosto totožná rytina pražského poháru je ještě doplněna několika letopočty, vztahujícími se k histori plynárny. Na spodku značení Vele - sklo, Ž.Brod. Výška 30 cm, r.1937. ( Publikováno v knize J. Lněničkové SKLO V PRAZE z r.2002, str.143).

 

 

 

 

 


Žák Oldřich (1900 - 1983)

 

Všestranný sklářský výtvarník, sochař, šperkař. V období 1917 – 1921 studoval UMPRUM v ateliérech profesorů Horejce a Nováka. Ve funkci profesora železnobrodské sklářské školy působil až do r. 1961. Na škole zavedl v r.1931 obor klasická mozaika, později vedl oddělení rytí sklářských forem. Jako jeden z nejbližších spolupracovníků Aloise Meteláka patřil k iniciátorům nového pojetí užitkového a uměleckého skla.

Váza s motivem tří grácií, sklo odleptávané, pískovaný dekor, tělo zabrušované, signováno Žák, okolo r. 1940. Výška 22 cm.

 

 

 

 

 

Kresba na pískované skleněné desce, signováno a datováno ŽÁK 29.Unikátní doklad nezaměnitelného výtvarného přínosu třicátých let.Rozměr desky 32 x 22 cm.

 

 

 

 

 

Broušená váza z bezbarvé skloviny byla darována městu Žilině železnobrodskými legionáři. Na váze je jemným matováním, dolešťováním a rytím znázorněno panorama Žiliny a pod ním historická želoznobrodská zvonice. Ryté nápisy s následujícím textem: Věnuje Č.S.O.L., sdružení 1. železnobrodské setniny dobrovolců na Slovensku z let 1918-1919. Městu Žilině 14/VIII 1948, Signováno Žák, výška 25 cm.

 

 

 

 

 

Kresba pastelem na pískované skleněné tabulce, původní rámování. Rozměr včetně rámu 20 x 38 cm, signováno a datováno Žák 28.

 

 

 

 

 

 Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit